Medlemskap



 Alle som trener og/eller spiller kamper i klubben må være medlem av klubben. Medlemskap betales for  ett år av gangen
 og faktureres den senest 1. januar hvert år. Årskontingenten vedtas på klubbens  årsmøte.

 Skjema for innmelding I.L. Kråkene Moss Hockey
 (Kan fylles ut direkte i nettleseren din og skrives ut for signering. Krever Adobe Reader)

Gjeldende årskontingenter: 
Enkeltmedlemskap 350
Støttemedlemskap 350

Betales til konto: 1080.48.19768

 For innmelding i klubben, kjør ut skjema over, fyll ut og send til leder-bredde@mosshockey.no eller fyll inn i skjemaet  under:

 Innmeldingsskjema:



Hvilket lag tilhører du? (Foreldre/foresatte velger "Støttemedlem")

Fornavn:

Etternavn:

Adresse

Postnr:

Postnr/sted

Født dag/mnd/år:

Telefonnummer::

E-post:

Foresattes navn for barn u/18 år

Annet:

Redigerbar tekst:

Redigerbar tekst:




Jeg forplikter å sette meg inn i I.L. Kråkene Moss Hockey`s vedtekter og regler og følge disse lojalt.
Jeg vil i tillegg bidra med dugnad, være lojal og bidra til et positivt miljø.
For aktive kommer treningsavgifter i tillegg. Disse bestemmes av I.L. Kråkene Moss Hockey Bredde`s styre.
Oppdaterte priser for medlemskontingent og treningsavgifter finnes på www.kraakene.no.

Medlemmer over 13 år har selv ansvar for å tegne forsikring/lisens. Lisensen skal betales før sesongen påbegynner, og spillere som kommer til i løpet av sesongen har ikke anledning til å delta på kamp/ trening før denne er betalt. 

 































Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00



Lag  KS P
1 Nidaros 32 75
2 Hasle/Løren 32 65
3 Ringerike 32 64
4 Comet 32 64
5 Narvik 32 60
6 Bergen 32 52
7 Grüner 32 42
8 Furuset 32 36
9 Gjøvik 32 15
10 Moss 32 7
Se fullstendig tabell her