Møteforum / Møtekalender


Årsmøter  2011 2012 2013 2014 2015
 2016 2017 2018
29.4 Eks 29.2 25.4 9.5 23.4  31.03 27.03 
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling   InnkallingInnkalling  
Referat
Ord 20.4 Referat
Dok  Dok     
Årsber.
Referat
Referat Referat  ReferatReferat  
             
     
Styremøter   2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
  19.9 23.1 26.2 15.1  05.04  
  15.10 27.2 6.3 12.2  28.04  
  14.11 18.3 9.4 12.3 31.05   
  5.12 22.4 23.4      
  17.12 14.5 29.4      
    23.5 14.5      
    6.6 4.6      
      9.7      
      21.8      
      26.8      
      18.9      
      16.10      
      20.11      
      18.12      
     
Breddemøter *       2014 2015 2016  20172018 
      14.8 8.1
20:00
   
      11.9
avlyst
5.2
20:00
   
      9.10
20:00
5.3
20:00
   
      13.11 20:00      
      11.12 20:00      
             
             
             
     
Medlemsmøter        2014 2015  2016
  
       25.9 29.1    
             

* Breddemøter

Det er bestemt at det skal avholdes faste bredde-møter. Disse skal skje senest én uke før styremøtene, og skal ledes av Sture som er styrets yngres-representant. Bredde-møtet trenger også en sekretær.


Deltakere til dette møtet er:

·       Lagledere, trenere, trenerkoordinator og istidsansvarlig – fra yngres, rekrutt og kjelkehockey


Hensikt:

·       Saksbehandle budsjett og finansieringsmodell for bredde

·       Saksbehandle treningstider og trenere

·       Saksbehandle arrangement (cuper, turneringer, annet)

·       Saksbehandle bestilling av drakter og utstyr, for å sikre likt utseende og felles bestilling for å oppnå best mulige kondisjoner

Mandat

·       Kan ta opp saker selv, jmfr. ovennevnte punkter.

·       Kan få saker til behandling, jmfr. ovennevnte punkter, fra styret.

Ferdig behandlede saker sendes til styret for beslutning, og skal inneholde en anbefalt løsning, konsekvenser og kostnad/inntjening. Unntak når det ikke er hensiktsmessig.

25 Januar 12:00
Storhamar YA
 Moss Hockey Elite
Billetter på Ticketco


Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss Hockey 20 51
2 Storhamar 17 39
3 Bergen 18 36
4 Hafrsfjord 18 24
5 Astor 18 21
6 Ski 20 21
7 Haugesund 20 20
8 Jutul 19 13
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!