Møteforum / Møtekalender
Årsmøter  2011 2012 2013 2014 2015
 2016 2017 2018
29.4 Eks 29.2 25.4 9.5 23.4  31.03 27.03 21.03
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling   InnkallingInnkalling  Innkalling
Referat
Ord 20.4 Referat
Dok  Dok     
Årsber.
Referat
Referat Referat  ReferatReferat Referat 
             
     
Styremøter   2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018
  19.9 23.1 26.2 15.1  05.04  
  15.10 27.2 6.3 12.2  28.04  
  14.11 18.3 9.4 12.3 31.05   
  5.12 22.4 23.4      
  17.12 14.5 29.4      
    23.5 14.5      
    6.6 4.6      
      9.7      
      21.8      
      26.8      
      18.9      
      16.10      
      20.11      
      18.12      
     
Breddemøter *       2014 2015 2016  20172018 
      14.8 8.1
20:00
   
      11.9
avlyst
5.2
20:00
   
      9.10
20:00
5.3
20:00
   
      13.11 20:00      
      11.12 20:00      
             
             
             
     
Medlemsmøter        2014 2015  2016
  
       25.9 29.1    
             

* Breddemøter

Det er bestemt at det skal avholdes faste bredde-møter. Disse skal skje senest én uke før styremøtene, og skal ledes av Sture som er styrets yngres-representant. Bredde-møtet trenger også en sekretær.


Deltakere til dette møtet er:

·       Lagledere, trenere, trenerkoordinator og istidsansvarlig – fra yngres, rekrutt og kjelkehockey


Hensikt:

·       Saksbehandle budsjett og finansieringsmodell for bredde

·       Saksbehandle treningstider og trenere

·       Saksbehandle arrangement (cuper, turneringer, annet)

·       Saksbehandle bestilling av drakter og utstyr, for å sikre likt utseende og felles bestilling for å oppnå best mulige kondisjoner

Mandat

·       Kan ta opp saker selv, jmfr. ovennevnte punkter.

·       Kan få saker til behandling, jmfr. ovennevnte punkter, fra styret.

Ferdig behandlede saker sendes til styret for beslutning, og skal inneholde en anbefalt løsning, konsekvenser og kostnad/inntjening. Unntak når det ikke er hensiktsmessig.16-18. Mars
 Moss Hockey Elite
Kvalifisering 1. div
Billetter på Ticketco
Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss 28 69
2 Storhamar 28 63
3 Bergen 28 62
4 Hafrsfjord 28 37
5 Astor 28 31
6 Ski 28 30
7 Haugesund 28 26
8 Jutul 28 18
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!