Lisens (Spillerforsikring)
Informasjon for klubbens medlemmer
Lisensregler og forsikring
Alle som spiller ishockey i I.L. Kråkene må ha lisens eller privat forsikring, for å være spilleberettiget og å trene.

Les mer (21.9.2012) Lisensen er en privat forsikring, som spilleren må ha for å være spilleberettiget og trene. Lisensavgiften sendes ut sentralt fra  forbundet.

 Spillere under 13 år
er dekket av NIFs Barneidrettsforsikring. Alle barn med medlemskap i klubb tilsluttet Norges  idrettsforbund er dekket av denne forsikringen. Retningslinjer for barneforsikring inntil fylte 13 år finner du i denne  linken. Barneforsikringen gjelder kun dersom medlemskontingenten er betalt inn til klubben.

 Forsikringen dekker også utnevnte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, samt barn som  ikke er medlem av klubben, men som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi.

 Klubben tegner også en tilleggsforsikring for de barn som i en kort periode deltar i klubbens aktiviteter inntil de  bestemmer å bli medlem i klubben. En forutsetning er at disse barn er registrert i klubben.


 Barn og ungdom over 13 år må tegne en privat forsikring/lisens. Retningslinjer for lisens etter fylte 13 år finner du under  "Orientering" i denne linken. Spilleren har ikke lov til å delta på trening eller kamp før denne er betalt. Lisensen skal  betales før sesongen påbegynner.

 Nye spillere/trenere kan kontakte ungdomsleder for registrering i lisensregisteret og få oppgitt KID nr. for betaling.  Tidligere medlemmer får lisensen automatisk tilsendt fra NIHF.

 Skjema for melding av skade under trening eller kamp finner du på samme nettside som nevnte over.


 Har du spørsmål om noe av ovennevnte, kontakt lagleder på ditt lag. 

16-18. Mars
 Moss Hockey Elite
Kvalifisering 1. div
Billetter på Ticketco
Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss 28 69
2 Storhamar 28 63
3 Bergen 28 62
4 Hafrsfjord 28 37
5 Astor 28 31
6 Ski 28 30
7 Haugesund 28 26
8 Jutul 28 18
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!