Onsdag 21.mars kl.18.00

Årsmøte 2018


Oppdatert: (21.2.2018)


For å ha stemmerett og være valgbar må du være minst 15 år, ha vært medlem av klubben i minst én måned og at du har oppfylt dine medlemsforpliktelser, jf § 3 (1).


Og den paragrafen sier følgende:

§ 3  Medlemmer
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.     
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

Forslag
Forslag som skal behandles må være styret i hende 14 dager før årsmøtet, det vil si innen 7. mars 2018.

Forslag sendes til leder-bredde@mosshockey.no med tittel/emne: "Forslag til årsmøtet 2018"
Print artikkel Skriv ut artikkelen
16-18. Mars
 Moss Hockey Elite
Kvalifisering 1. div
Billetter på Ticketco
Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss 28 69
2 Storhamar 28 63
3 Bergen 28 62
4 Hafrsfjord 28 37
5 Astor 28 31
6 Ski 28 30
7 Haugesund 28 26
8 Jutul 28 18
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!