Bredde

Innkalling til årsmøte 2017

Da er det atter tid for årsmøte, som i år er mandag 27.3.17 kl. 18.

Oppdatert: (28.2.2017)

For å ha stemmerett og være valgbar må du være minst 15 år, ha vært medlem av klubben i minst én måned og at du har oppfylt dine medlemsforpliktelser, jf § 3 (1).

Og den paragrafen sier følgende:

§ 3  Medlemmer
(1)  For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: 
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.    
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.Print artikkel Skriv ut artikkelen


Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Nidaros 32 75
2 Hasle/Løren 32 65
3 Ringerike 32 64
4 Comet 32 64
5 Narvik 32 60
6 Bergen 32 52
7 Grüner 32 42
8 Furuset 32 36
9 Gjøvik 32 15
10 Moss 32 7
Se fullstendig tabell her