Politiattester

Håndtering av politiattester i I. L. Kråkene

Slik håndterer vi politiattester i I. L. Kråkene
De som trenger å vise politiattest i I. L. Kråkene vil typisk være trenere, lagledere, materialforvaltere og andre som kommer i et tillitsforhold til de yngre utøverne. 
Trenere og andre som kommer fra utlandet må ha med politiattest fra hjemlandet.

Krav om politiattest i IL Kråkene
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.
I IL Kråkene blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Skjema for søknad om politiattest


Dette gjøres i samråd med:
Geir Ove Knutsen
e-post: go.knutsen@gmail.com
telefon: 91375293

Geir Ove Knutsen har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Geir Ove Knutsen sender søknaden til politiet. 
2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Geir Ove Knutsen.

I. L. Kråkene skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen Styret i I. L. Kråkene
Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest


Print artikkel Skriv ut artikkelen
16-18. Mars
 Moss Hockey Elite
Kvalifisering 1. div
Billetter på Ticketco
Ute banen: ÅPEN

Åpningstider:    09:00 - 21:00Lag  KS P
1 Moss 28 69
2 Storhamar 28 63
3 Bergen 28 62
4 Hafrsfjord 28 37
5 Astor 28 31
6 Ski 28 30
7 Haugesund 28 26
8 Jutul 28 18
Se fullstendig tabell her

Vi streamer også 2. divisjon!